Addysg Gyfrwng Cymraeg (Welsh Medium Education)

I hope, if you are Welsh, that the headline caught your eye – especially if you are in one of the 22.7% of Welsh primary schools that teaches through the medium of Welsh.

At Brilliant Publications we realise that it is sometimes difficult to find resources to teach maths through the Welsh medium.

Datrys Problemau Mathemateg, Blwyddyn 2 Maths Problem Solving Year 2 Welsh edition - Brilliant Pubications

Datrys Problemau Mathemateg, Blwyddyn 2 (Maths Problem Solving Year 2)

 

Datrys Problemau Mathemateg, Blwyddyn 3 Maths Problem Solving Year 3 Welsh edition - Brilliant Pubications

Datrys Problemau Mathemateg, Blwyddyn 3 2 (Maths Problem Solving Year 3)

 

Datrys Problemau Mathemateg, Blwyddyn 4 Maths Problem Solving Year 4 Welsh edition - Brilliant Pubications

Datrys Problemau Mathemateg, Blwyddyn 4 (Maths Problem Solving Year 4)

 

Datrys Problemau Mathemateg, Blwyddyn 1 Maths Problem Solving Year 1 Welsh edition - Brilliant Pubications

Datrys Problemau Mathemateg, Blwyddyn 1 (Maths Problem Solving Year 1)

Datrys Problemau Mathemateg, Blwyddyn 5 Maths Problem Solving Year 5 Welsh edition - Brilliant Pubications

Datrys Problemau Mathemateg, Blwyddyn 5 (Maths Problem Solving Year 5)

 

Datrys Problemau Mathemateg, Blwyddyn 6 Maths Problem Solving Year 6 Welsh edition - Brilliant Pubications

Datrys Problemau Mathemateg, Blwyddyn 6 (Maths Problem Solving Year 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is why we decided to translate our highly successful maths series, Maths Problem Solving, into Welsh. The Welsh books are linked to the Welsh National Curriculum, making it easy to integrate the activities into your planning.

The books contain differentiated worksheets, making it easy to use the book in a mixed-ability classroom.

The length of the problems are varied with short, medium and more extended problems for children to solve. The problems on each page are mixed so the children do not assume that the solution process is the same each time, but have to understand the problem. They are varied in their complexity and are presented in a meaningful, age-appropriate manner with topics the children will find relevant.

And for our Welsh  readers…

Mae chwe llyfr yn y gyfres Datrys Problemau Mathemateg. Ysgrifennwyd y llyfrau i athrawon eu defnyddio mewn gwersi mathemateg. Anelir y cynnwys at ddatblygu sgiliau datrys problemau. Anogir plant i ddewis a defnyddio ffeithiau rhif a strategaethau meddwl perthnasol i ddatrys problem fel a nodir yn y Fframwaith Rhifedd Cenedlaethol.

Mae’r llyfr hwn wedi’i rannu’n dair pennod; Datblygu ymresymu rhifyddol, Datblygu ymresymu rhifyddol: Adnabod prosesau a chysylltiadau a Defnyddio sgiliau rhif.

Cynlluniwyd y llyfrau fel bod gan pob adran chwe cham o gwestiynau i’w hateb. Rhennir pob cam yn dair lefel, er enghraifft 1a, 1b neu 1c, yn seiliedig ar gyrhaeddiad. Mae pob cwestiwn cyfatebol o’r lefelau hyn yn dilyn yr un llinell o gwestiynu, felly pan mae’r athro yn siarad am gwestiwn penodol mae’r broses o ddatrys yr un fath i bob lefel ond mae’r cymhlethdod yn amrywio.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Key Stage 1, Key Stage 2, Mathematics, Primary school, Uncategorised, Welsh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s